Avancerade IT-lösningar hanteras smidigt
Från Växjö sköter företaget Mercor en mängd stora företags It-hantering och erbjuder avancerade logistiktjänster genom sitt egenutvecklade affärssystem Tindra. Det handlar om svenska företag men kontoren är placerade över hela världen.
- Flexibilitet och att hela tiden ligga i framkant av teknologin är våra styrkor, säger Catarina Bachér, vd på Mercor.
Mercor bildades för tio år sedan, 1999, och har som affärsidé att hålla ordning på sina kunders datorer och datasystem, både fysiskt och innehållsmässigt. Det är just kombinationen av fysiska logistiktjänster och intelligent logistikportal för hantering av komplexa datorsystem som gör Mercors kompetens unik.
- Vi erbjuder hantering av kundernas inköp och inventarier genom att integrera interna och externa system för en helhetsblick över hela processen i medelstora och stora företag, säger Agne Pettersson, nytillkommen styrelseordförande på Mercor.
Affärssystemet gör att stora mängder data och funktioner blev överblickbara, exempelvis IT-produkter, inventarier, testfunktioner och finansiell info. Kunden delger Mercor sina behov och önskemål och datorerna utrustas därefter på plats i Växjö med de program tjänster som efterfrågas och skickas eller körs ut färdiga att användas till kontoren. Med den kompetens det tjugotalet anställda på Mercor besitter kan konsultation också erbjudas och råd ges inför byte av datasystem avseende prestanda, program och ett företags speciella behov.
- Vi sysslar både med direkt och indirekt försäljning, när det gäller vissa komplexa lösningar samarbetar vi med programutvecklingsföretag och andra för att nå det bästa resultatet för våra kunder, säger Catarina.

Bland kunderna finns såväl lokala som globala företag. Kundernas storlek gör att det kan handla om tusentals datorer som utrustas och skickas ut över världen vid ett och samma tillfälle.
- De företag vi arbetar med på långtgående basis har vi avtal med och de prenumererar på våra tjänster, så de kan alltid få den service och back-up de behöver om något måste åtgärdas, säger Agne.

Den portal Mercor har utvecklat och använder sig av besitter den unika förmågan att kunna översätta information mellan sju språk, vilket naturligtvis är en stor styrka vid kommunikation över flera språkområden.

För privatpersoner finns alla tänkbara hemelektroniktillbehör att köpa via webshopen Tindra Express på Mercors hemsida, från kameror till skrivare och det mesta däremellan.


Mercor

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0768-58 22 66


Email:
catarina@mercortech.se

Hemsida:
www.mercortech.se

Adress:
Mercor
Sjöuddevägen 3
35246 Växjö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN